Bedemanden tager hånd om det praktiske hvad angår bisættelse og begravelse

Bedemanden tager hånd om det praktiske hvad angår bisættelse og begravelse

I forbindelse med at nogen går bort, er der mange praktiske forhold man som pårørende skal have styr på og tage stilling til. De fleste formår ikke at sætte sig ind i alle de ting, som nødvendigvis skal være på plads, når sorgen samtidig tynger, de fleste vil gerne bare ro til at sørge uden at bekymre sig om diverse praktiske foranstaltninger.

Derfor benytter langt de fleste sig at de ydelser, som en bedemand kan stå for, da det er en yderst god hjælp at få.

Bedemanden tager sig af alle de forskellige praktiske omstændigheder, der er forbundet med dødsanmeldelse, bisættelse, begravelse etc. Når man har en bedemand til at tage sig af det praktiske, kan man være forvisset om at der bliver taget god og erfaren hånd om det hele, og derfor behøver man ikke at bekymre sig om noget i dén henseende.

 

Hvad tager en bedemand sig af?

En bedemand kan hjælpe med alle aspekter omkring en begravelse eller bisættelse, og har stor erfaring i hvad der skal gøres i forbindelse med et dødsfald.  Her iblandt, hvilke myndigheder, der skal informeres, såvel som at tage kontakt til kirke og præst, koordinere kørsel i rustvogn med videre.

En bedemand tager sig typisk af følgende:

  • Rekvirering af dødsattest
  • Udfylde og sende dødsanmeldelse til rette sted – her skal oplyses om afdøde var medlem af den danske folkekirke, og om afdøde skal begraves eller bisættes
  • Aflevering af godkendelsesattest til begravelsesmyndigheden

 

Vil man gerne vide mere omkring pris på begravelse og bisættelse eller pris på kister og urner så kan bedemanden også hjælpe med at svare på dette.

I Danmark er det sådan at alle ret til at blive begravet eller få nedsat en urne på folkekirkens kirkegårde, og prisen er noget, den enkelte kirkegård bestemmer. Medlemmer af folkekirken betaler dog en lavere takst, end ikke-medlemmer, fordi man som medlem af folkekirken bidrager til vedligeholdelsen af kirkegårdene og gravstederne via sin kirkeskat. Retten til at bruge et gravsted har man i ca. 10-20 år.

Bedemanden kan også rådgive omkring dette, og mange vælger at gøre brug af en bedemands ydelser og service på grund af de mange ting, der skal være styr på, hvilket bedemanden har stor rutine i.

Hvad indeholder en pris på begravelse?

Der er visse udgifter forbundet, når nogen går bort, dette tæller bla. udgifter til bedemanden og udgifter til kirkegården mm.

Diverse udgifter i forbindelse med begravelse / bisættelse:

  • Bedemand – di. Ydelse og assistance
  • Dødsannonce
  • Kiste / Urne
  • Krematorium
  • Blomsterbuket til kisten
  • Stenhugger
  • Gravsted

Udover de nævnte udgifter, kan der også forekomme udgifter til en evt. organist og korsanger i forbindelse med højtideligheden i kirken. Det er noget, man som pårørende kan vælge, som et særligt ønske. Har du spørgsmål, så tøv ikke med at tage kontakt til en bedemand som fx byensbedemand, som dækker det meste af Nordsjælland.

kontakt_fb12jmlj

Skriv et svar