Derfor er det vigtigt, at du stemmer til folketingsvalget

Derfor er det vigtigt, at du stemmer til folketingsvalget

I Danmark er det demokrati, der er styreformen. Det betyder derfor også, at du som vælger jævnligt skal stemme. Ofte vil du skulle stemme på en politiker eller et parti, som skal repræsentere dig. Det er fordi, at den danske styreform er såkaldt repræsentativt demokrati. Det vil altså sige, at du skal vælge en repræsentant for dine politiske holdninger.

Nogle gange skal du også selv tage stilling til en konkret politisk beslutning. I så fald er der ikke tale om valg, men derimod en folkeafstemning. Det er dog sjældent, at det sker. Det er kun ved særlige lejligheder. Eksempelvis hvis grundloven skal ændres. Når det kommer til valg, er det absolut vigtigste valg i Danmark folketingsvalget. Du kan læse hvorfor i det følgende.

Folketinget er en del af den lovgivende magt

I Danmark er magten tredelt. Det er den, for at undgå, at landet får et diktatur. I et diktatur er magten nemlig i stedet centreret ét sted. Men i Danmark er magten i stedet opdelt i følgende tre magter:

  • Den udøvende
  • Den lovgivende
  • Den dømmende

Den dømmende er domstolene, og den udøvende er regeringen. Disse to magter har du som vælger ikke nogen direkte indflydelse på. Den magt, som du derimod har direkte indflydelse på, er den lovgivende magt.

Denne magt varetages af Folketinget og regeringen i forening, og det er dig som vælger, der er med til at sammensætte Folketinget. Derfor er folketingsvalget også det vigtigste valg i Danmark.

Det betyder lovgivende magt

At være den lovgivende magt betyder, at man kan vedtage love. Det er nemt det, som Folketinget og regeringen gør. Hvilke love et land har, er i høj grad med til at definere både landets identitet såvel som dets nutid og fremtid. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvem der sidder på pladserne i Folketinget.

Hvis du gerne vil have, at dine politiske holdninger også bliver repræsenteret i Folketinget og den danske lovgivning, skal du derfor stemme til folketingsvalget.

kontakt_fb12jmlj

Skriv et svar