Blok Blyant Kaffe

Beräkningsmodeller

Använd nedanstående länkar för att beräkna täckningsbidraget för din besättning

 

 

Smågrisar:

http://vsp.lf.dk/Aktuelt/Noteringer/Beregn%20DB%20smaagrise.aspx

Slaktsvin:

http://vsp.lf.dk/Aktuelt/Noteringer/Beregn%20DB%20slagtesvin.aspx

Suggor:

http://vsp.lf.dk/Aktuelt/Noteringer/Beregn%20DB%20Sohold.aspx