VåtfoderDiamond _01

Vådfoder Pumpe

Vådfoder Skitse

Vasker Omrører

BoPil's våtutfodringsanläggningar är väl beprövade och utformade, testade i tusentals besättningar runt om i Europa under de senaste 30 åren. Våtutfodringssystemet är det mest utprovade och den mest utvecklade lösningen, som alltid lämnar rören tömda och rena efter utfodring. 

Fördelar:

 
Egenskaper:

Nytta: