Elektronisk vågVægt Film Forside

Vægten Set Skråt Fra SidenDetalje Flytning Af VægtenVægt Display

"Optima"

Den elektroniska vågen är lätt att flytta runt i stalle. Vågen flyttas runt på högkant - på 3 hjul. Djuren går in i vågen pga de öppna sidorna.

Egenskaper:

Detaljeoversigt

 

"Light"

Aluvægt1

Aluvægt3

 

 

Aluvægt2