Silo för såväl inomhus- ocm utomhusbruk

2 små stofsiloer

StofsiloStofsiloer Med En Mindre ForrestStålsilo

Inomhus-silo

Levereras i flera stolekar och fås som säd-, foder-, mineral-, eller tråspånsilo. Du kan enkelt och snabbt montera silona.

Egenskaper:

Fördelar:

Udbytte:

 

Utomhus-silo

Leveras i storlekar från 2,5 til 49,8 ton

Egenskaper:

Fördel:

Nytta: