MajsdoseringMajs Dos Majsdos 3d

"Det finns alldeles bestämt något i majs som grisarna mår bra av" Torben Heisel, svinproducent

MajsDos är en doseringsenhet till kärnmajs och majsensilage. Använd MajsDos tillsammans med SpotMix eller våtufodringsanläggningar och optimera din foderekonomi.

MajsDos-behållarnas storlek varierar mellan 800 till 3000 kg. Alle modeller är förberedda för att kunna monteras med/på våg. 

Fördelar: 

Egenskaper:

Nytta: