IT och programvara

Spotmix _driftskontrolDriftskontrolRestforråd

BoPil's IT och programvarulösningar bygger på åratals erfarenheter från lantbrukare som arbetar med våra utfodringssytem. Systemen är ytterst brukarvänliga och tidsbesparande.  Våra lösningar ger dig en komplett överblick och hjälper dig att optimera din foderekonomi på ett enkelt och praktiskt sätt. Alla program är skräddarsydda utifrån foderanläggningens funktioner och har samma layout, oavsett om du har ESF-stationer, SpotMix eller en våtfoderanläggning. 

Fördelar:

 Egenskaper:

 Nytta: