Fodertransportörer


FlexsneglKæde 2Automater  

Foderskruvar

Foderskruven transporterar fodret helt utan skador eller kross tack vare en speciell konstruktion av skruven.

Kedjeanläggning

En kedjeanläggning är ett snabbt och effektivt transportsystem med hög kapacitet.

Foderautomater

Enkelt, precist och underhållsfritt utfodringssystem

Kontakta Egon Christensen tel +45 40 63 81 34 så berättar han mer.