Värderingar, mission och vision

BoPils Mission är att djur och människor utvecklas och trivs optimalt. 

Vi tror att, med våra Värderingar om rätt omsorg, utfodring och styrning, så ippnår våra kunder, samarbetspartners och vi själva högsta ekonomiska avkastning, stor tillfredställdhet och hög trivsel.

Vår Vision är att förbättra omkostnadsproduktiviteten, att skapa högre överskott från nya marknadsmöjligheter och att öka värdet av vårt varumärke via kompetenta, energiska och lojala medarbetare.

Tilsammans med vår mission, värderingar och mission har vi följande Mål:

Vi brinner för djurs utveckling och välfärd. Därför finns vårt motto - animal performance - i vår logotyp. Djur utvecklas och presterar dock bara optimalt om människorna omkring dem också trivs. Därför är våra kunder, leverantörer, samarbetspartners, omvärlden och våra anställda också del av samma mission, värderingar och vision.

Vi leverar långtidssäkra och hållbara lösningar, såväl tekniskt som framtids- och lagstiftningsmäsigt. Vi är inte nöjda och självgoda, utan vi strävar efter att med positiv framsynthet klart uttala vår mening. Vi prioriterar långsiktig stabilitet, så att vår omvärld alltid kan räkna med oss.

Hjärtligt välkommen till BoPil-gruppen, som kund, leverantör, partner och kollega!