Velkommen til ActiveHorse

SpotHorse - Intelligent utfodrings- och strösystem i boxar

Med SpotHorse får du ett automatiskt utfodringssystem, där du själv betämmer hur ofta, hur mycket och vilken foderstat som varje enskild häst ska ha. All foderdata finns tillgänglig online. Det innebär att hästägare och andra intressenter på anläggningen kan gå in i systemet online (med personlig användarkod) och försäkra sig om att varje häst har fått det foder och den strömängd som avtalats. Det är också möjligt att upprätta ett betalningssystem  som är direkt kopplat till åtgång av foder och strö per häst.

Fler fördelar med SpotHorse:

SpotHorse kan också kombineras med ett automatiskt strösystem: