Fakta och myt om lösdrift

Helena og Hest

Ur "Förstudie om hållbar hästuppfödning" 2008, Micael Ventorp och Per Michanek

Som skäl för att hålla hästar i box hör man bland annat:

1. Tävlingshästar är känsliga och kan fara illa av uteklimatet

Eftersom tävlingshästar får mer foder än andra hästkategorier blir de snarare mer köldtåliga. Hästen klimattålighet är betydligt större än de flesta tror. Att det inte finns eller funnits vilda hästar i norra Sverige beror snarare att det är för kallt för gräset än för hästen.

2. Skaderisk

När hästar som står mycket inne och som inte är vana vid att gå i grupp släpps ut finns betydande skaderisker.  Hästar som är vana att gå ute i grupp har däremot inte ökad risk för skador.    

3. Hästarna springer av sig för mycket energi

Erfarenheter från trav- och galopphästar som hålls i lösdrift visar tydligt att så inte är fallet.

4. Tävlingshästar behöver stå inne och vila eftersom de tränar så hårt

Hästar som tränas hårt behöver röra sig även resten a dygnet för att bli starka och hållbara.  Kroppens läkande system fungerar dåligt vid stillastående (till exempel kräver blodcirkulationen i ben och leder rörelse).

5. Hästarna blir smutsiga och långhåriga när de går ute

Det är helt riktigt. Att hålla hästen i skinande "show-condition" kräver mer arbete om de går ute. Å andra sidan tar resten av stallskötseln mindre tid i anspråk - mocknings- och utfodringstid kan bli kvalitetstid med hästen där man ryktar mer. (BoPIl: Med bra markberedning blir inte hästarna särskilt smutsiga heller.)