Övriga byggnader för en komplett ActiveHorse-anläggning

StaldHest Venter Ved 2 Og 4

LigghallVandrestiI Puslerummet

Ligghallen bör vara rymlig och försedd med två ingångar, gärna på långsida.  Är ligghallen minst 10,8 m2 per häst, så fungerar den även för mycket stora hästar.  Det är bra med en rymlig ligghall.  Ligghallen bör placeras så att öppningarna är mot ett annat håll än den förhärskande vindriktningen. Vanligen gör du en permamentbädd i ligghallen som tas ut ett vid ett par tillfällen per år. Det är inte ovanligt att det redan finns en byggnad, tex en maskinhall, som kan lätt kan göras om till ligghall. Du kommer att märka att hästarna förvånansvärt ofta står utomhus, även om det är vad vi uppfattar som dåligt väder. 

Tak och betongplatta till foderstationer

Foderstationerna behöver stå på en betongplatta eller på flyttbara betongelement (kan köpas av oss) och även ha tak för att hålla undan fukt och smuts.   Taken och ev. väggar till foderstationerna kan utformas mycket enkelt.  Vill du kan du välja att skapa attraktiva miljöer med hjälp av design och färg på byggnaderna till foderstationerna. Vi ger dig ritningar hur betongplatta och tak ska konstrueras.  Valet är sedan ditt hur du vill utforma din anläggning! 

Staket

Staketen gör mycket för intrycket av anläggningen. Det går bra med tex elrep, men anläggningen ser extra gedigen ut med rejäla staket av trä, eller varför inte underhållsfria metallstaket från BoPil. Du väljer! 

Skötselstall med sadelkammare

En viktig del i konceptet är skötselstallet, det bör vara uppvärmt, upplyst och ha tillgång till rinnande vatten och el. Här sköter du om dina hästar före och efter träning.  Här tar du emot hovslagare och veterinär.  Här förvaras och sköts också vanligen hästens utrustning.  Kanske finns här också en tvättmaskin. Det är heller inte ovanligt att det är här som foderdatorn placeras. Skötselstallet kan tex placeras intill ligghallen eller ett eventuellt ridhus.

Räkna med att ett skötselstall kostar ca 7000 kr/m2, helt beroende på standard.

Boxar för introduktion av nya hästar och för sjuka hästar

Nya hästar bör först introduceras i flocken genom att gå in en box eller hage i direkt anslutning till de övriga hästarna. Du måste också kunna isolera hästar som blivit sjuka (smittrisk) i separat boxar.  

Kompressor

De rörliga delarna i foderstationerna drivs med tryckluft.  Den placerar du lämpligen utomhus.Du kan köpa en kompressor av oss, men för mindre anläggningar fungerar det lika bra med en enklare modell från ca 2000 kr som du kan köpa i ett byggvaruhus.