Räkna ut vad du tjänar på att ha dina hästar i ett ActiveHorse-stall

 

Dessutom blir det lägre kostnader för strö och ofta också lägre veterinärkostnader. Vissa kostnader ökar, tex ett större slitage på täcken och skor, men de kostnaderna är i stort sett försumbara i jämförelse med de övriga fördelarna.

Vad innebär det här för din  anläggning?

Vi kan snabbt göra en översiktlig beräkning över vad du kommer att tjäna på att gå över till ActiveHorse. Kontakta oss så tar vi fram en kalkyl för din anläggning.