BoPil A/S 

Velkommen til ActiveHorse

KalvAnonym Mand Med Gris

BoPil Gruppen eär specialiserad på moderna, skrädderrsydda anlägningar för fiskodling, kor, svin och hästar. Våra produkter och service klarar lantbrukets tuffa krav på hållbarhet, prestanda, snabbhet og lönsamhet. Vi har bred kundskap om djurhållning och vet ochså att dra nytta av kundskaper fråm olika anläggningar och djurslag.

Företaget är helägt av Jan Bonde och och har så varit sedan starten 1990. Företaget har 10 anställda. Det finns 3 servicetekniker som servar anläggningarna ute på gårdarna. Vi har också personal för support via telefon eller internet. För den som tycker att  danska är svårt så går det precis lika bra att prata engelska med oss. Eller tyska, om det passar bättre.

Huvudkontoret är beläget på en gård på södra Jylland i närheten av Sönderborg. Här finns också IT-verkstad och ett reservdelslager. 
K
ontor
BoPil A/S
Pilene 10
DK-6470 Sydals
Tel: +45 74407025


Bank i Sverige: Swedbank

Bank i Danmark: Sydbank

BoPil A/S cvr: 18477688

BoPil A/S VAT-nummer: DK18477688

Försäljnings- och leveransvillkor Klicka här