BabyDos

Boost tilvæksten i farestalden

BabyfeedBaby Dos

BabyDos smågrisefodring er et system til fodring af smågrise i farestalden som alternativ til dyre mælkesuppleringssystemer.

BabyDos muliggør tidlig uddosering af prestarter og giver derved store grisehold en bedre tilvækst og er en uvuderlig assistent til den diegivende so i højtydende besætninger. 


Fordele: